AM A B C D E

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitust saab läbida kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Lõppastme koolitus tuleb läbida hiljemalt 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist. Koolitust on võimalik läbida aastaringselt, sest harjutused viiakse läbi aastaringselt kasutatavatel libedaradadel.

Koolitus sisaldab:

  • Teooriaõpet 3 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Riskivältimise harjutuste praktikum 1 tund (45 minutit).
  • Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine 2 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul 1 tund (45 minutit).

Libedasõidu riskivältimise harjutused viiakse läbi OÜ Autosõit  Aseri libedarajal.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass.
  • Esmane juhiluba.
  • Autokooli tunnistus.
  • Kehtiv tervisetõend.

Õppejõud:  Evgeny Potapov, Andrei Burkin

Kursuse õppekeva