AM A B C D E

Taksojuhi ameti- ja täiendkoolitus

Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

2. Koolitusele saab registreerida koolitaja kontoris või täites koolitaja kodulehel läbi veebipõhise registreerimisvormi. 

3. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, telefoni number.

Koolituse lõpetamine ja väljastatavad dokumendid:

1. Koolitus loetakse läbituks kui õppija poolt on täidetud õppekava mahust 100% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (eksam, arvestus, test).

2. Igale õppijale väljastatakse tõend või tunnistus.

Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas need.

Koolituse eest tasumine:

1. Õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt saanud koolitusele vastuvõtu teate ning kes on tasunud õppetasu.

2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel koolitaja kontoris või arvel viidatud arveldukontole. Arve saadetakse õppijale posti või e-maili teel.

3. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Esimene osamakse tuleb tasuda hiljemalt esimeseks õppepäevaks. Ülejäänud osamaksed tasutakse vastavalt lepingus sätestatud kuupäevadele.

4. Koolitusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu koolituse katkestamise või koolituselt väljaarvamise korral.

5. Õppija arvatakse koolituselt välja omal soovil või juhul kui ta segab õppetööd, jätab tasumata õppetasu või muudel Koolitaja ja Õppija vahel sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

6. Õppetasu erandkorras tagasimaksmise või õppetasu vabastamise otsuse langetab Õppija kirjaliku taotluse alusel Koolitaja juhatus.

7. Koolituse ära jäämisel Koolitajast tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

 

Taksojuhi ametikoolitusel valmistatakse ette tasu eest töötavaid taksojuhte.

Kiirendatud ametikoolitus mahus 35 tundi saavad läbida juhid, kellel on juba vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Koolituse minimaalne ajaline kestvus on vähemalt kaks nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass
  • B-kategooria juhiluba

Taksojuhi täienduskoolitusel täiendatakse taksojuhi teadmisi ja oskusi liiklusohutuse alal ning käsitletakse kehtivat seadusandlust.  Taksojuhi täiendõppe koolitus mahus 8 tundi tuleb taksojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse lühim kestvus on vähemalt neli päeva.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass
  • B-kategooria juhiluba (staažiga vähemalt 2 aastat)

Õppejõud: Katri Nüganen, Elena Samsonova, Svetlana Vartanova jt.

Kursuse õppekeva